Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AXOX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Strzeszyńska 67c/16, 60-479 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541549; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7792427886; REGON: 36069788700000 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Twoje dane przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu AxOx (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b GDPR);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  5. w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, na podstawie zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem serwisu AxOx oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).
  Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy GDPR;
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem serwisu AxOx jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter jest dobrowolne.
 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym;
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.”